Basic Court Gjakova

Next Schedules

Time Case Room No Judge Status
09:00 P.nr.3/20 103 Diana Sina Scheduled
10:00 PKR.nr.64/2018 salla nr,1 Shaqir Zika Scheduled
10:00 C.nr.186/19 207 Drilon Haraçia Scheduled
10:00 PKR.nr.39/18 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Scheduled
13:30 C.nr.369/18 207 Drilon Haraçia Scheduled

NO Sessions!

Time Case Room No Judge Status
09:30 C.104/2019 2 Nehat Qelaj Scheduled
09:30 P.nr.229/18 3 Njazi Morina Scheduled
10:00 P.nr.313/17 3 Njazi Morina Scheduled
10:30 P.nr.345/18 3 Njazi Morina Scheduled
10:50 P.nr.280/17 3 Njazi Morina Scheduled
FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Basic Court Gjakova
Judgements from Basic Court Gjakova
Branches of Basic Court Gjakova
Verdicts from Branches of Basic Court Gjakova
All Judgements
All Verdicts Basic Court Gjakova and its Branches
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Request for Issuance of Certificate
Submit your request online
Online Assessment
Assess your experience and court services
Complaints on court services
Submit your complaint