Osnovni Sud Djakovica

Naredni rasporedi

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 PKR.nr. 48/2019 salla nr,1 Shaqir Zika Zakazano
09:00 P.nr.548/19 100 Iliriana Hoti Zakazano
09:00 P.nr.208/19 103 Diana Sina Zakazano
09:30 PM.nr.22/2019 209 Besarta Doli Zakazano
09:30 PKR.nr.50/19 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Zakazano
10:00 PKR.nr.43/19 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Zakazano
10:00 P.nr.314/18 100 Iliriana Hoti Odlozeno
10:00 P.nre.698/19 103 Diana Sina Zakazano
10:00 C.nr.507/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Zakazano
10:30 C.nr.443/08 206 Malsor Kryeziu Zakazano
11:00 P.nr.14/19 103 Diana Sina Zakazano
11:00 C.nr.391/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Zakazano
13:15 PKR.nr.14/19 Salla nr.1 shplallja dhe komunikimi i aktgjykimit Nikollë Komani Zakazano
13:30 PM.nr.32/2019 209 Besarta Doli Odlozeno
13:30 C.nr.655/17 204 Afijete Sada - Gllogjani Zakazano
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 C.nr.195/2018 25 Betim Behluli Zakazano
09:00 C.nr.247/2016 29 Jonuz Bugari Zakazano
10:00 C.nr.397/2019 25 Betim Behluli Zakazano
10:00 C.nr.291/2017 29 Jonuz Bugari Zakazano
11:00 C.nr.77/18 II Besnik Bislimaj Zakazano
11:00 C.nr.359/2017 29 Jonuz Bugari Zakazano
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 P.nr.436/18 3 Njazi Morina Zakazano
10:30 P.nr.185/17 3 Njazi Morina Zakazano
10:40 P.nr.24/18 3 Njazi Morina Zakazano
11:00 P.nr.20/18 3 Njazi Morina Zakazano
11:20 P.nr.4/18 3 Njazi Morina Zakazano
13:00 P.nr.317/15 3 Njazi Morina Zakazano
PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Osnovni Sud Djakovica
Presude od Osnovni Sud Djakovica
Ogranci Osnovnog Suda Djakovica
Presude ogranaka Osnovnog Suda Djakovica
Sve Presude
 
Sve Presude Osnovnog Suda Djakovica i ogranaka
Usluge online
Koristite dole navedene formulare da bi ste objasnili vaše iskustvo , uključujući vaše pozitivno ili negativno iskustvo sa sudskim službama, ili ispunite zahtev za uverenje
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online
Procena Online
Procijenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu