Osnovni Sud Djakovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2021:015919 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
10:00 2022:245219 Zyra e gjykatësit Diana Sina
10:00 2022:156347 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
10:00 2022:243650 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
10:00 2022:213141 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
10:30 2022:286074 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
11:00 2022:283680 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
11:00 2022:258175 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove
11:30 2022:264654 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove
13:00 2022:181132 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2022:244077 Salla e gjykimeve nr. 1 -Malisheve Njazi Morina
10:30 2022:284342 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj
13:15 2020:062542 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2022:049599 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
09:10 2022:049661 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
09:20 2022:049771 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
09:40 2022:049805 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
09:50 2022:050307 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
10:00 2022:053244 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
10:10 2022:053274 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
10:15 2022:056226 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
10:30 2022:056284 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
10:40 2022:060033 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
11:00 2022:060196 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Djakovica i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti