Osnovni Sud Djakovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2024:058433
10:00 2024:058435
10:45 2024:060412
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
14:00 2023:081399 Lulzim Paçarizi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2024:032668 Berkan Hamza
10:00 2024:089010 Berkan Hamza
11:00 2024:094743 Berkan Hamza
13:30 2023:116088
13:30 2023:183860 Berkan Hamza
14:30 2024:021298 Berkan Hamza

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Djakovica i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti