Osnovni Sud Djakovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
08:30 2019:173784 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
09:00 2019:261159 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
09:00 2020:184351 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
09:00 2019:103535 Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
09:20 2020:158257 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
09:30 2020:165138 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
10:00 2019:257036 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
10:00 2020:070251 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
10:00 2020:169911 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
10:00 2019:087569 Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
10:00 2020:184556 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
10:15 2020:114953 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
10:30 2019:250794 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
10:30 2020:168885 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
10:45 2020:115165 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
11:00 2019:109127 Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
11:00 2019:241365 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
11:00 2019:258323 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
11:00 2020:115196 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
11:15 2020:088118 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
11:30 2019:270403 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
11:30 2018:039159 Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjakove Diana Sina
11:30 2021:012734 Zyra e gjykatësit Diana Sina
13:30 2019:253766 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
13:30 2019:109109 Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
13:30 2019:279965 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
14:00 2019:277254 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2019:163342 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj
09:30 2019:075814 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Njazi Morina
09:30 2019:235516 Salla e gjykimeve nr. 1 -Malisheve Njazi Morina
10:15 2019:237205 Salla e gjykimeve nr. 1 -Malisheve Njazi Morina
10:40 2019:150183 Salla e gjykimeve nr. 1 -Malisheve Njazi Morina
11:00 2019:073633 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Njazi Morina
13:00 2019:079909 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Njazi Morina
13:30 2018:064113 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Njazi Morina
14:00 2018:054826 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:001436 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:00 2019:129900 Zyra e gjykatësit Jonuz Bugari
09:20 2020:022839 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:40 2019:276590 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
10:00 2020:013336 Zyra e gjykatësit Jonuz Bugari
10:00 2020:013336 Zyra e gjykatësit Jonuz Bugari
10:30 2019:268765 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Djakovica
Presude od Osnovni Sud Djakovica i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online