Osnovni Sud Djakovica

Naredni rasporedi

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
08:30 C.nr. 788/2018 205 Ahmet Idrizaj Zakazano
09:00 C.nr.354/16 206 Malsor Kryeziu Zakazano
09:00 C.nr. 46/2018 205 Ahmet Idrizaj Zakazano
09:30 P.nr.555/18 103 Diana Sina Zakazano
09:30 C.nr.93/19 206 Malsor Kryeziu Zakazano
09:30 C.nr. 281/2019 205 Ahmet Idrizaj Zakazano
09:30 P.nr.674/18 100 Iliriana Hoti Odlozeno
10:00 C.nr. 824/18 205 Ahmet Idrizaj Zakazano
10:00 P.nr.565/18 103 Diana Sina Zakazano
10:00 C.nr.128/18 206 Malsor Kryeziu Zakazano
10:00 PKR.nr.47/2019 salla nr.1 Shaqir Zika Zakazano
10:00 C.nr.360/17 C.nr.360/17 Besnik Bislimaj Odlozeno
10:00 PKR.nr. 3/2019 209 Besarta Doli Odlozeno
10:30 C.nr.787/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Zakazano
10:30 P.719/18 103 Diana Sina Zakazano
10:30 C.nr.741/18 206 Malsor Kryeziu Zakazano
11:00 C.nr. 860/18 205 Ahmet Idrizaj Zakazano
13:30 C.nr.71/15 II Besnik Bislimaj Odlozeno
13:30 C.nr.716/17 206 Malsor Kryeziu Zakazano
13:30 C.nr. 886/18 205 Ahmet Idrizaj Zakazano
13:30 C.nr.169/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Zakazano
14:15 C.nr. 762/18 205 Ahmet Idrizaj Zakazano
15:00 C.nr. 436/18 205 Ahmet Idrizaj Zakazano
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 C.nr.391/2014 25 Betim Behluli Zakazano
09:00 C.nr.48/2018 29 Jonuz Bugari Zakazano
09:30 C.nr.345/13 2 Besnik Bislimaj Odlozeno
10:00 C.nr.187/2019 29 Jonuz Bugari Zakazano
10:10 C.nr.9/2019 25 Betim Behluli Zakazano
10:30 C.nr.197/2019 25 Betim Behluli Zakazano
11:00 C.nr.281/2016 29 Jonuz Bugari Zakazano
11:30 CP.nr.800/2013 29 Jonuz Bugari Zakazano
13:30 C.nr.224/2018 25 Betim Behluli Zakazano
14:30 C.nr.9/2018 25 Betim Behluli Zakazano
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 P.nr.382/18 3 Lulzim Paçarizi Zakazano
09:45 P.nr.336/17 3 Lulzim Paçarizi Zakazano
10:00 P.nr.454/17 3 Lulzim Paçarizi Zakazano
10:30 P.nr.302/17 3 Lulzim Paçarizi Zakazano
10:45 P.nr.381/17 3 Lulzim Paçarizi Zakazano
13:00 P.nr.39/17 3 Lulzim Paçarizi Odlozeno
14:00 P.nr.460/17 3 Lulzim Paçarizi Odlozeno
14:00 P.nr240/17 3 Lulzim Paçarizi Odlozeno
PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Osnovni Sud Djakovica
Presude od Osnovni Sud Djakovica
Ogranci Osnovnog Suda Djakovica
Presude ogranaka Osnovnog Suda Djakovica
Sve Presude
 
Sve Presude Osnovnog Suda Djakovica i ogranaka
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar qështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës...
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online
Procena Online
Procijenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu