Osnovni Sud Djakovica

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
08:30 2019:213572 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
09:00 2021:182895 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Gjaizaj Besnik Bislimaj
09:30 2019:286373 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
10:00 2018:018566 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
10:30 2021:062897 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
11:00 2021:088232 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
11:15 2021:092897 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
13:30 2021:056213 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Nehat Qelaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:122011 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
09:15 2020:122102 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
09:30 2021:090668 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
09:30 2021:001665 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:30 2020:122168 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
09:45 2020:122242 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
10:00 2020:122213 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
10:00 2020:173604 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
10:15 2020:122260 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
10:30 2020:122458 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
10:45 2020:122320 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
11:00 2020:122281 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
11:15 2020:122515 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
11:30 2020:127052 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
11:45 2020:127113 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
13:00 2020:129625 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
13:15 2020:129685 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
13:30 2020:130831 Zyra e gjykatësit Ilir Rashkaj
13:30 2021:214959 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Djakovica
Presude od Osnovni Sud Djakovica i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online