Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:036392 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
09:00 2021:078082 Zyra e gjykatësit
09:30 2021:211409 Zyra e gjykatësit Diana Sina
09:30 2021:078227 Zyra e gjykatësit
10:00 2021:249818 Zyra e gjykatësit Diana Sina
10:00 2021:080762 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
10:00 2022:012726 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
10:00 2021:081863 Zyra e gjykatësit
10:00 2022:008429 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
10:00 2019:294693 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
10:30 2021:085864 Zyra e gjykatësit
10:30 2021:235675 Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjakove Diana Sina
11:00 2021:221388 Zyra e gjykatësit
11:00 2022:010102 Zyra e gjykatësit Diana Sina
11:30 2021:224078 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
13:00 2021:004351 Zyra e gjykatësit
13:30 2021:016377 Zyra e gjykatësit
13:30 2018:069970 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
14:00 2021:025787 Zyra e gjykatësit
14:00 2021:041343 Zyra e gjykatësit
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:215610 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj
09:30 2021:268479 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
09:30 2021:270221 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve
10:00 2021:224332 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
10:00 2022:075614 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj
10:30 2022:028346 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve
10:30 2022:079806 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
11:00 2021:239666 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
11:15 2022:047137 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve
13:30 2021:184793 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
13:30 2021:266719 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:105654 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
09:30 2021:105713 Salla e gjykimeve nr. 1 -Rahovec Betim Behluli
09:30 2021:188372 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
09:50 2021:204299 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
10:00 2019:147391 Salla e gjykimeve nr. 1 -Rahovec Besmir Juniku
10:10 2021:117406 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
10:30 2021:106154 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
10:50 2019:294290 Zyra e gjykatësit Mizahir Shabani
13:30 2019:138313 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
14:00 2019:138370 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
14:00 2021:286913 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
14:30 2019:138342 Zyra e gjykatësit Betim Behluli

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online