Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:15 2021:218843 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
09:30 2021:145931 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
10:30 2021:214317 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
11:00 2021:219388 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:184797 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj
13:30 2019:155294 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:033180 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
10:30 2019:292756 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
13:30 2020:097993 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online