Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.366/2018 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
09:30 C.nr.373/2018 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
10:00 PKR.nr.147/20 Salla nr.1 shplallja dhe komunikimi i aktgjykimit Nikollë Komani Caktuar
10:00 C.nr.610/20 204 Afijete Sada - Gllogjani Caktuar
10:30 PKR.nr.143/20 Salla nr.1 shplallja dhe komunikimi i aktgjykimit Nikollë Komani Caktuar
12:00 PPR.KR.nr.90/20 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Caktuar
13:30 C.nr.357/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Shtyer

NO Sessions!

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online