Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:131131 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
09:00 2020:156008 Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
09:30 2021:138352 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
10:00 2021:088328 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
10:30 2021:015747 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
11:00 2021:057758 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
11:00 2021:167883 Zyra e gjykatësit Besarta Doli

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:090771 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
10:00 2021:056029 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
10:00 2021:078904 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
13:30 2021:033674 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
14:00 2021:040947 Zyra e gjykatësit Betim Behluli

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online