Gjykata Themelore Gjakovë

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.344/18 206 Malsor Kryeziu Shtyer
09:00 C.nr.760/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
09:10 PKR.nr.58/2019 salla nr. 3 Mentor Bajraktari Caktuar
09:30 C.nr.694/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
10:00 PKR.nr.4/2018 salla nr,1 Shaqir Zika Shtyer
10:00 PKR.nr.55/19 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Caktuar
10:00 PM.nr. 30/2019 209 Besarta Doli Shtyer
10:00 C.nr.731/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
10:30 PKR.nr.56/19 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Caktuar
10:30 C.nr.747/2017 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
11:00 PKR.nr.59/19 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Caktuar
11:15 C.nr.626/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
13:10 P.nr.917/18 100 Iliriana Hoti Shtyer
13:30 C.nr.576/17 207 Drilon Haraçia Caktuar
13:30 C.nr.46/2018 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
14:30 C.nr.60/2018 205 Ahmet Idrizaj Caktuar

NO Sessions!

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë
Degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj