Gjykata Themelore Gjakovë

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:30 C.nr.58/19 204 Afijete Sada - Gllogjani Shtyer
09:00 C.nr.318/18 208 Besnik Bislimaj Shtyer
09:00 C.nr.727/19 204 Afijete Sada - Gllogjani Caktuar
09:00 C.nr.679/19 204 Afijete Sada - Gllogjani Caktuar
09:00 P.nr.444/19 100 Iliriana Hoti Caktuar
09:30 P.nr.114/19 103 Diana Sina Caktuar
10:00 PKR.nr.64/19 1 Mentor Bajraktari Caktuar
10:00 P.nr.106/19 103 Diana Sina Caktuar
10:00 P.nr.597/18 100 Iliriana Hoti Shtyer
10:00 C.nr.664/19 206 Malsor Kryeziu Caktuar
10:00 CN,nr.41/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
10:30 P.nr.151/19 103 Diana Sina Caktuar
10:30 C. nr. 317/19 204 Afijete Sada - Gllogjani Shtyer
10:30 CN,nr.39/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
11:00 P.nr.115/19 103 Diana Sina Caktuar
11:00 C,nr.649/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
11:00 C.nr.886/19 208 Besnik Bislimaj Caktuar
13:30 C.nr.336/19 206 Malsor Kryeziu Shtyer
13:30 PKR.nr.24/2019 salla nr,1 Shaqir Zika Caktuar
13:30 P.nr.673/2019 209 Besarta Doli Caktuar
14:00 C.nr.219/18 206 Malsor Kryeziu Shtyer
14:30 CN,nr.181/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 PPP. NR. 28/2016 25 Betim Behluli Caktuar
10:30 C.nr. 366/2017 25 Betim Behluli Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:45 P.nr.173/18 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
10:00 p.nr.280/18 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
10:15 P.nr.415/18 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
10:30 P.nr.376/18 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
12:00 P.nr.364/18 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
13:00 P.nr.368/18 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
13:30 P.nr.410/18 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë
Degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj