Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:125008 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
09:00 2020:165136 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
09:00 2019:275651 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
09:00 2020:096960 Zyra e gjykatësit Myfera Hoxha
09:00 2019:080877 Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
09:30 2020:117796 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
09:30 2019:267816 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
10:00 2018:055851 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove Shaqir Zika
10:00 2020:096939 Zyra e gjykatësit Myfera Hoxha
10:00 2019:289367 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
10:00 2018:030792 Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjakove Diana Sina
10:00 2020:130727 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
10:00 2019:087102 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
10:30 2019:296425 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
11:00 2019:296869 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
11:30 2020:120922 Zyra e gjykatësit Diana Sina
11:30 2019:297283 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
13:00 2019:298107 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
13:30 2020:050888 Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
13:30 2019:298837 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
13:30 2019:297293 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
13:30 2020:104650 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
14:00 2020:113657 Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
14:00 2019:298232 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2018:064264 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
10:00 2019:185046 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
11:00 2019:245785 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
14:00 2018:059084 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:031364 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:00 2019:151270 Zyra e gjykatësit Jonuz Bugari
09:00 2019:151270 Zyra e gjykatësit Jonuz Bugari
09:00 2020:087168 Zyra e gjykatësit Betim Behluli Mbajtur
09:20 2020:036613 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:20 2020:025452 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:40 2020:025346 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:40 2020:031436 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
10:00 2020:025373 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
10:00 2020:022822 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
10:20 2020:009951 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
13:00 2019:143919 Zyra e gjykatësit Jonuz Bugari
13:00 2019:143919 Zyra e gjykatësit Jonuz Bugari

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online