Gjykata Themelore Gjakovë

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 PKR.nr. 48/2019 salla nr,1 Shaqir Zika Caktuar
09:00 P.nr.548/19 100 Iliriana Hoti Caktuar
09:00 P.nr.208/19 103 Diana Sina Caktuar
09:30 PM.nr.22/2019 209 Besarta Doli Caktuar
09:30 PKR.nr.50/19 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Caktuar
10:00 PKR.nr.43/19 Salla nr.2 Gëzim Pozhegu Caktuar
10:00 P.nr.314/18 100 Iliriana Hoti Shtyer
10:00 P.nre.698/19 103 Diana Sina Caktuar
10:00 C.nr.507/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Caktuar
10:30 C.nr.443/08 206 Malsor Kryeziu Caktuar
11:00 P.nr.14/19 103 Diana Sina Caktuar
11:00 C.nr.391/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Caktuar
13:15 PKR.nr.14/19 Salla nr.1 shplallja dhe komunikimi i aktgjykimit Nikollë Komani Caktuar
13:30 PM.nr.32/2019 209 Besarta Doli Shtyer
13:30 C.nr.655/17 204 Afijete Sada - Gllogjani Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.195/2018 25 Betim Behluli Caktuar
09:00 C.nr.247/2016 29 Jonuz Bugari Caktuar
10:00 C.nr.397/2019 25 Betim Behluli Caktuar
10:00 C.nr.291/2017 29 Jonuz Bugari Caktuar
11:00 C.nr.77/18 II Besnik Bislimaj Caktuar
11:00 C.nr.359/2017 29 Jonuz Bugari Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 P.nr.436/18 3 Njazi Morina Caktuar
10:30 P.nr.185/17 3 Njazi Morina Caktuar
10:40 P.nr.24/18 3 Njazi Morina Caktuar
11:00 P.nr.20/18 3 Njazi Morina Caktuar
11:20 P.nr.4/18 3 Njazi Morina Caktuar
13:00 P.nr.317/15 3 Njazi Morina Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë
Degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj