Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:30 2020:134362 Zyra e gjykatësit Ahmet Idrizaj
10:30 2020:142762 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove Mentor Bajraktari
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:151779 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj
13:30 2020:069691 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve Nehat Qelaj

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online