Gjykata Themelore Gjakovë

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:30 C.nr. 788/2018 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
09:00 C.nr.354/16 206 Malsor Kryeziu Caktuar
09:00 C.nr. 46/2018 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
09:30 P.nr.555/18 103 Diana Sina Caktuar
09:30 C.nr.93/19 206 Malsor Kryeziu Caktuar
09:30 C.nr. 281/2019 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
09:30 P.nr.674/18 100 Iliriana Hoti Shtyer
10:00 C.nr. 824/18 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
10:00 P.nr.565/18 103 Diana Sina Caktuar
10:00 C.nr.128/18 206 Malsor Kryeziu Caktuar
10:00 PKR.nr.47/2019 salla nr.1 Shaqir Zika Caktuar
10:00 C.nr.360/17 C.nr.360/17 Besnik Bislimaj Shtyer
10:00 PKR.nr. 3/2019 209 Besarta Doli Shtyer
10:30 C.nr.787/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Caktuar
10:30 P.719/18 103 Diana Sina Caktuar
10:30 C.nr.741/18 206 Malsor Kryeziu Caktuar
11:00 C.nr. 860/18 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
13:30 C.nr.71/15 II Besnik Bislimaj Shtyer
13:30 C.nr.716/17 206 Malsor Kryeziu Caktuar
13:30 C.nr. 886/18 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
13:30 C.nr.169/18 204 Afijete Sada - Gllogjani Caktuar
14:15 C.nr. 762/18 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
15:00 C.nr. 436/18 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.391/2014 25 Betim Behluli Caktuar
09:00 C.nr.48/2018 29 Jonuz Bugari Caktuar
09:30 C.nr.345/13 2 Besnik Bislimaj Shtyer
10:00 C.nr.187/2019 29 Jonuz Bugari Caktuar
10:10 C.nr.9/2019 25 Betim Behluli Caktuar
10:30 C.nr.197/2019 25 Betim Behluli Caktuar
11:00 C.nr.281/2016 29 Jonuz Bugari Caktuar
11:30 CP.nr.800/2013 29 Jonuz Bugari Caktuar
13:30 C.nr.224/2018 25 Betim Behluli Caktuar
14:30 C.nr.9/2018 25 Betim Behluli Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 P.nr.382/18 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
09:45 P.nr.336/17 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
10:00 P.nr.454/17 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
10:30 P.nr.302/17 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
10:45 P.nr.381/17 3 Lulzim Paçarizi Caktuar
13:00 P.nr.39/17 3 Lulzim Paçarizi Shtyer
14:00 P.nr.460/17 3 Lulzim Paçarizi Shtyer
14:00 P.nr240/17 3 Lulzim Paçarizi Shtyer
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë
Degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar qështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës...
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj