Gjykata Themelore Gjakovë

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.685/19 208 Besnik Bislimaj Caktuar
09:30 P.nr. 452/2019 209 Besarta Doli Shtyer
09:30 C.nr.482/19 208 Besnik Bislimaj Caktuar
10:00 P.nr.342/2019 209 Besarta Doli Shtyer
10:00 C.nr.574/17 208 Besnik Bislimaj Caktuar
10:00 PKR.nr. 24/2019 salla nr. 1 Shaqir Zika Caktuar
10:00 P.nr.314/18 100 Iliriana Hoti Shtyer
10:00 P.nr.775/18 103 Diana Sina Caktuar
11:00 P.nr.846/18 103 Diana Sina Caktuar
13:30 C.nr.323/18 208 Besnik Bislimaj Shtyer
13:30 P.nr.534/2019 209 Besarta Doli Shtyer
13:45 C.nr.77/18 208 Besnik Bislimaj Shtyer

NO Sessions!

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë
Degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Gjakovë
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj