Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 P.nr.442/19 100 Iliriana Hoti Shtyer
09:00 CN.nr.35/2020 205 Ahmet Idrizaj Caktuar
09:30 PKR.nr.79/20 Salla nr.1 Nikollë Komani Caktuar
09:30 P.nr. 751/2019 209 Besarta Doli Shtyer
10:00 PKR.nr. 39/18 Salla nr. 2 Gëzim Pozhegu Caktuar
10:00 C.nr.186/19 nr.207 Drilon Haraçia Caktuar
10:00 P.nr.752/18 100 Iliriana Hoti Shtyer
10:30 PKR.nr.65/19 1 Mentor Bajraktari Caktuar
10:30 P.nr. 214/2020 209 Besarta Doli Caktuar
10:45 P.nr. 174/2020 209 Besarta Doli Caktuar
11:30 PKR.nr.56/20 Salla nr.1 Nikollë Komani Caktuar
13:00 PKR.nr.65/2020, neni 366/1 te KPRK-se, salla nr. 1 Shaqir Zika Caktuar
13:30 C.nr.560/18 nr.207 Drilon Haraçia Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.399/2019 25 Betim Behluli Caktuar
10:30 124/2020 25 Betim Behluli Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 P.nr.229/18 3 Njazi Morina Caktuar
10:30 P.nr.134/18 3 Njazi Morina Caktuar
10:50 P.nr.269/19 3 Njazi Morina Caktuar
11:10 P.nr.295/18 3 Njazi Morina Caktuar
11:30 P.nr.106/18 3 Njazi Morina Caktuar
13:00 P.nr.122/18 3 Njazi Morina Caktuar
13:20 P.nr.4/18 3 Njazi Morina Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online