Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:150641 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
10:00 2020:107180 Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
11:00 2019:195560 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
11:30 2019:150874 Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
13:30 2019:111719 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:131608 Zyra e gjykatësit
09:30 2020:088518 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
09:45 2020:132972 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
10:00 2019:199093 Zyra e gjykatësit
10:00 2020:088467 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
10:15 2020:150481 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
10:30 2019:225575 Zyra e gjykatësit
10:30 2020:130588 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
11:15 2019:074769 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
13:00 2020:036807 Salla e gjykimeve nr. 3 -Malisheve Lulzim Paçarizi
13:30 2020:034867 Zyra e gjykatësit
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:138953 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
09:00 2020:092028 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:00 2020:092044 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:20 2020:106780 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
09:40 2020:106794 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
10:00 2020:092042 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
11:00 2019:277175 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
11:30 2020:085436 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
11:45 2020:085405 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
13:00 2020:085405 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
13:00 2020:097479 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
13:15 2020:085442 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku
13:30 2020:080787 Zyra e gjykatësit Betim Behluli
13:45 2020:085451 Zyra e gjykatësit Besmir Juniku

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjakovë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online