Gjykata Themelore Gjakovë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:30 2019:207110 Zyra e gjykatësit
09:00 2019:246500 Zyra e gjykatësit
09:00 2022:020888 Zyra e gjykatësit Besarta Doli
09:30 2018:040273 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
09:30 2019:242637 Zyra e gjykatësit
09:30 2022:285808 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
10:00 2019:087753 Zyra e gjykatësit Afijete Sada
10:00 2023:059514 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve
10:00 2023:059852 Salla e gjykimeve nr. 1 -Malisheve
10:00 2022:133184 Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
11:00 2023:059508 Salla e gjykimeve nr. 1 -Malisheve
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2021:234340 Zyra e gjykatësit
11:00 2022:028361 Salla e gjykimeve nr. 2 -Malisheve
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:201283 Zyra e gjykatësit Betim Behluli

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjakovë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale