Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
PKR 2021:059829 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 09.12.2022
10:00
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Ilir Rashkaj
PKR 2022:144630 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 09.12.2022
10:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove Drilon Haraçia
C 2019:078550 Civile Kontestimore 09.12.2022
11:00
Zyra e gjykatësit Mirjeta Shala
PKR 2019:079711 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 09.12.2022
13:30
Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove Ilir Rashkaj