Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
2019:213572 22.10.2021
08:30
Zyra e gjykatësit Afijete Sada
2021:182895 22.10.2021
09:00
Salla e gjykimeve jasht gjykates-Gjaizaj Besnik Bislimaj
2019:286373 22.10.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Besarta Doli
PKR 2018:018566 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 22.10.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
2021:062897 Kundervajtje- Madhorë 22.10.2021
10:30
Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
2021:088232 Kundervajtje- Madhorë 22.10.2021
11:00
Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
2021:092897 Kundervajtje- Madhorë 22.10.2021
11:15
Zyra e gjykatësit Manduhije Syla