Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
PKR 2021:015919 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 31.01.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Besarta Doli
P 2022:245219 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 31.01.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Diana Sina
P 2022:156347 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 31.01.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
2022:243650 31.01.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Afijete Sada
P 2022:213141 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 31.01.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
P 2022:286074 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 31.01.2023
10:30
Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
2022:283680 31.01.2023
11:00
Zyra e gjykatësit Afijete Sada
PKR 2022:258175 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 31.01.2023
11:00
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove
PKR 2022:264654 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 31.01.2023
11:30
Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove
PKR 2022:181132 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 31.01.2023
13:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove