Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
P 2020:150641 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 15.04.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
2020:107180 Kundervajtje- Madhorë 15.04.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
2019:195560 15.04.2021
11:00
Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
2019:150874 15.04.2021
11:30
Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
2019:111719 15.04.2021
13:30
Zyra e gjykatësit Afijete Sada