Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
2020:125008 04.03.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Afijete Sada
2020:096960 Kundervajtje- Madhorë 04.03.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Myfera Hoxha
2019:080877 04.03.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
P 2020:165136 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 04.03.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
2019:275651 04.03.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
P 2020:117796 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 04.03.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Besarta Doli
2019:267816 04.03.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
P 2018:030792 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 04.03.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjakove Diana Sina
2020:096939 Kundervajtje- Madhorë 04.03.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Myfera Hoxha
2019:087102 04.03.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Afijete Sada
PKR 2018:055851 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 04.03.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjakove Shaqir Zika
2019:289367 04.03.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
P 2020:130727 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 04.03.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Ilirjana Hoti
2019:296425 04.03.2021
10:30
Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
2019:296869 04.03.2021
11:00
Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
2019:297283 04.03.2021
11:30
Zyra e gjykatësit Besnik Bislimaj
P 2020:120922 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 04.03.2021
11:30
Zyra e gjykatësit Diana Sina
2019:298107 04.03.2021
13:00
Zyra e gjykatësit Afijete Sada
2020:050888 04.03.2021
13:30
Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
P 2020:104650 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 04.03.2021
13:30
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
24 sessions of 2 Next page