Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
2021:131131 17.09.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Besarta Doli
2020:156008 17.09.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Malsor Kryeziu
2021:138352 17.09.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Besarta Doli
2021:088328 Kundervajtje- Madhorë 17.09.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
PKR 2021:015747 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 17.09.2021
10:30
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjakove Drilon Haraçia
2021:057758 Kundervajtje- Madhorë 17.09.2021
11:00
Zyra e gjykatësit Manduhije Syla
P 2021:167883 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.09.2021
11:00
Zyra e gjykatësit Besarta Doli